با سلام

این بخش در حال بررسی ساختار امنیتی برنامه نویسی که قبلا انجام شده است میباشد

تیم طراح پایونیر 2010 ظرف چند روز آینده این بخش از سایت را فعال خواهد کرد